Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Σε συνεργασία με οποιονδήποτε Πολιτικό Μηχανικό και Αρχιτέκτονα της επιλογής σας, αλλά και με τους δικούς μου αντίστοιχους συνεργάτες, μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες που απαιτούνται από τον νόμο για την έκδοση άδειας δόμησης. Εγώ προσωπικά μπορώ να αναλάβω τις παρακάτω μελέτες:

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Περισσοτερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Περισσοτερα

Μελέτες θέρμανσης / κλιματισμού

Περισσοτερα

Μελέτη ανελκυστήρα

Περισσοτερα

Μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης

Περισσοτερα

Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης

Περισσοτερα

© 2016 Φώτης Μουτάφης | Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων Πάτρα | Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός