Αδειες Λειτουργίας

Αδειες Λειτουργίας

Αδειες Λειτουργίας

Αναλαμβάνω την πλήρη διαδικασία αδειοδότησης από τη αρμόδια κάθε φορά υπηρεσία, των παρακάτω επιχειρήσεων, καθώς και την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, με τους συνεργάτες μου μηχανικούς ή/και με τους μηχανικούς αντίστοιχης ειδικότητας της επιλογής σας.

 

Βιομηχανιών/βιοτεχνιών.

Πρόκειται για δραστηριότητες που αδειοδοτούνται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα τα ελαιοτριβεία και συσκευαστήρια/τυποποιητήρια αγροτικών προϊόντων, που ανήκουν στις βιομηχανίες ειδών διατροφής. Καθώς πρόκειται για μεγάλες εγκαταστάσεις, απαιτούνται εγκρίσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και από την πυροσβεστική. Εδώ κατατάσσονται και τα επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία αποτελούν βιοτεχνικές δραστηριότητες με παραγωγικά μηχανήματα περιορισμένης ισχύος, τα οποία μετά από μια σχετική διαδικασία στην τοπική Διεύθυνση Ανάπτυξης, απαλλάσονται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

 

Αρτοποιείων, με ή χωρίς ζαχαροπλαστείο.

Τα γνωστά σε όλους μας αρτοποιεία αποτελούν δραστηριότητες που αδειοδοτούνται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Ανάπτυξης και όχι από τον Δήμο στον οποίο ανήκουν. Υπάρχει γι’ αυτά ξεχωριστή νομοθεσία, από αυτή που ρυθμίζει την λειτουργία των υπόλοιπων βιομηχανιών/βιοτεχνιών, ενώ απαιτείται και έγκριση από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, όπως και για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το τυπικό αρτοποιείο έχει περιορισμένη ισχύ και εντάσσεται στα επαγγελματικά εργαστήρια, ενώ συνήθως συνδυάζεται με ζαχαροπλαστείο, το οποίο καλύπτεται από την άδεια του αρτοποιείου.

 

Καταστηματων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) όπως τα γνωστά καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, μπαρ, αδειοδοτούνται από τους Δήμους στους οποίους ανήκουν, μετά από έγκριση από το σχετικό τμήμα περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου καθώς και από την πυροσβεστική υπηρεσία.

 

Συνεργείων οχημάτων.

Τα συνεργεία κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, μιας ή περισσοτέρων ειδικότητων επισκευών, αδειοδοτούνται από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών και την πυροσβεστική υπηρεσία.

 

Πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων.

Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, αδειοδοτούνται από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών και την πυροσβεστική υπηρεσία.

About Post Author

© 2016 Φώτης Μουτάφης | Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων Πάτρα | Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός