Μελέτες παθητικής και ενεργητικης πυροπροστασίας

Μελέτες παθητικής και ενεργητικης πυροπροστασίας

Μελέτες παθητικής και ενεργητικης πυροπροστασίας

Αναλαμβάνω τη σύνταξη των μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησής σας καθως και την διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη λήψη του σχετικού πιστοποιητικού πυροπροστασίας, από την αρμόδια κατά περίπτωση πυροσβεστική υπηρεσία.

About Post Author

© 2016 Φώτης Μουτάφης | Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων Πάτρα | Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός