Μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης

Μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης

Μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης

Αφού αποφασίσετε σε ποια σημεία του κτιρίου θέλετε παροχές κρύου και ζεστού νερού, είδη υγιεινής αλλά και συσκευές που απαιτούν αποχέτευση όπως πλυντήρια ρούχων και πιάτων, γίνεται διαστασιολόγηση των σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε το νερό να φτάνει παντού με τη σωστή πίεση, η οποία δεν μειώνεται αδικαιολόγητα αν ανοίξει και μια δεύτερη βρύση (χαρακτηριστικό κακής εγκατάστασης), ενώ δεν υπάρχουν θόρυβοι από τη ροή του νερού μέσα στους σωλήνες ύδρευσης. Η αποχέτευση επίσης σχεδιάζεται (μελέτη) σωστά και δεν παρουσιάζονται προβλήματα υπερχείλισης σιφωνιών στα λουτρά.

About Post Author

© 2016 Φώτης Μουτάφης | Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων Πάτρα | Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός