Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Αναλαμβάνω καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.), καθώς και την σύνταξη της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, εφόσον πρόκειται για νέα επιχείρηση.

About Post Author

© 2016 Φώτης Μουτάφης | Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων Πάτρα | Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός