Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης

Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης

Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης

Πριν τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης σχεδιάζουμε μαζί τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, ρευματοδοτών και υπόλοιπων ηλεκτρικών συσκευών. Με βάση αυτές γίνεται η μελέτη της εγκατάστασης κατά την οποία διαστασιολογούνται τα καλώδια και οι ασφάλειες των πινάκων, ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί παρέχοντας ασφάλεια σε όλους όσους ζουν ή εργάζονται στο κτίριο.

About Post Author

© 2016 Φώτης Μουτάφης | Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων Πάτρα | Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός