Βιοκλιματική Μελέτη

Βιοκλιματική Μελέτη (Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων)

Ένα κτίριο που έχει κατασκευαστεί με την εφαρμογή βιοκλιματικής μελέτης, καλύπτει το χειμώνα το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών ανάγκων του για θέρμανση & ζεστό νερό για χρήση από τους κατοίκους του από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ το καλοκαίρι εξασφαλίζει τον αερισμό και δροσισμό των χώρων του με τη σωστή σκίαση των παραθύρων και την αξιοποίηση της καλοκαιρινής αύρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτούνται ισχυρά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και ψύξης για να αισθάνονται άνετα όσοι κατοικούν ή εργάζονται μέσα σ’ αυτό, με αποτέλεσμα το κτίριο να κατατάσεται στις ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες (Α+, μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης). Το βιοκλιματικό κτίριο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για μια περιοχή και το κλίμα που επικρατεί σε αυτήν, το μικροκλίμα όπως ονομάζεται. Αυτό σημαίνει πως αν χτιστεί ένα αντίγραφο του σε μια άλλη περιοχή, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κλιματολογικά στοιχεία της και ο σωστός προσανατολισμός, το κτίριο δεν θα είναι πλέον βιοκλιματικό, χάνοντας τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Επιλογή οικοπέδου & χωροθέτηση του κτιρίου μέσα σ’ αυτό.

Το πρώτο βήμα προς την κατασκευή ενός νέου βιοκλιματικού κτιρίου είναι η επιλογή κατάλληλου οικοπέδου, χωρίς ψηλά εμπόδια στην Νότια πλευρά του, ώστε οι ακτίνες του χειμερινού ήλιου (ο οποίος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα), να πέφτουν ανεμπόδιστα στη θέση που θα ανεγερθεί το κτίριο. Αν όμως έχετε ήδη οικόπεδο, που στη Νότια πλευρά του υπάρχουν ψηλά εμπόδια όπως κτίρια πολυκατοικιών και αειθαλή δέντρα, θα πρέπει αν είναι εφικτό, το κτίριο να υποχωρήσει προς την Βορεινή πλευρά του οικοπέδου, για να αποφύγετε τη σκιά που τα εμπόδια δημιουργούν.

Σχεδιασμός παραθύρων για ηλιακή θέρμανση το χειμώνα και συστημάτων σκίασης για το καλοκαίρι.

Ένα βιοκλιματικό κτίριο πρέπει να έχει τέτοιο σχήμα ώστε να προσφέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια για παράθυρα που βλέπουν προς το Νότο, για την συλλογή της ηλιακής θερμότητας το χειμώνα. Αυτή η θερμότητα παγιδεύεται μεσα στο κτίριο όπως σε ένα θερμοκήπιο και αποθηκεύεται στο δάπεδο, απ’ όπου και απευθερώνεται αργά, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με σωστή διαστασιολόγηση των παραθύρων αυτών, το κτίριο θερμαίνεται αποτελεσματικά, χωρίς την ανάγκη ενεργοβόρου συστήματος θέρμανσης. Μεγάλη σημασία για να ισχύουν τα παραπάνω, έχει η αγορά ενεργειακών τζαμιών με μεγάλο συντελεστή ηλιακού κέρδους (g > 0,5), ώστε να μην εμποδίζονται οι ακτίνες του ήλιου τους χειμερινούς μήνες.

Η ηλιακή θέρμανση, όσο επιθυμητή είναι το χειμώνα, τόσο ανεπιθύμητη είναι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Γι’ αυτό και σχεδιάζονται εξωτερικά συστήματα σκίασης ( τέντες, πέργκολες, μπαλκόνια παραπάνω ορόφου, περσίδες και δέντρα), που δεν επιτρέπουν στις ακτίνες του ήλιου να πέσουν πάνω στα παράθυρα, διατηρώντας την εσωτερική θερμοκρασία χαμηλή.

Σχεδιασμός φυτοφρακτών για τους ψυχρούς χειμερινούς ανέμους και διόδων για την διοχέτευση της καλοκαιρινής αύρας.

Μετά από συλλογή κλιματολογικών στοιχείων από τον πλησιέστερο τοπικό μετεωρολογικό σταθμό, καταγράφουμε την ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή, το χειμώνα και το καλοκαίρι. Με αυτά τα δεδομένα σχεδιάζονται ανεμοφράκτες από συνδυασμό αειθαλών δέντρων και θάμνων, οι οποίοι εκτρέπουν μακριά από το κτίριο τους ψυχρούς χειμερινούς ανέμους.

Με παρόμοιο τρόπο, με τη κατάλληλη τοποθέτηση φυλλοβόλων δέντρων και θάμνων ώστε να δημιουργηθούν δίοδοι, η ευεργετική καλοκαιρινή αύρα κατευθύνεται προς το κτίριο. Το χειμώνα μαζί με τα φύλλα τους τα παραπάνω φυτά χάνουν και την ικανότητα να διοχετεύουν τους ανέμους, αφήνοντας αυτή τη δουλειά στους ανεμοφράκτες από αειθαλή φυτά, που διατηρούν το φύλλωμα τους και το χειμώνα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο