Μελέτες θερμανσης/κλιματισμού

Μελέτες θερμανσης/κλιματισμού

Οι μελέτες θέρμανσης και κλιματισμού γίνονται σε 2 στάδια.

Στο πρώτο γίνονται οι υπολογισμοί των θερμικών απωλειών του κτιρίου για το χειμώνα και των ψυκτικών φορτίων για το καλοκαίρι, ώστε να υπολογιστεί η ισχύς σε Κιλοβάτ (kW) που θα πρέπει να έχει το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα κλιματισμού.

Στο δεύτερο στάδιο αφού επιλέξετε τα συστήματα θέρμανσης (π.χ. λέβητας με καυστήρα πετρελαίου, αντλία θερμότητας, ενεργειακό τζάκι-καλοριφέρ) και ψύξης (π.χ. τοπικά κλιματιστικά) που θα εγκατασταθούν στο κτίριο, γίνεται μελέτη διαστασιολόγησης των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος, όπως διάμετροι σωληνώσεων, κυκλοφορητές, σώματα καλοριφέρ,  σωληνώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Από αυτές τις μελέτες εξαρτάται η αποτελεσματική και ταυτόχρονα οικονομική θέρμανση και ψύξη των χώρων του κτιρίου,  χωρίς περιττές υπερδιαστασιολογήσεις του συστήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο