Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης (Μ.Ε.Α.) όπως και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατατάσσει το κτίριο σε μια “ενεργειακή κατηγορία” από το Α+ (καλύτερο) ως το Η (χειρότερο) ανάλογα με τα χρήματα που θα πρέπει να πληρώνει ο ιδιοκτήτης/ενοικιαστής για να λειτουργεί την θέρμανση (χειμώνας) και την ψύξη/κλιματισμό (καλοκαίρι) των χώρων, την θέρμανση του ζεστού νερού (για χρήση από τους κατοίκους) και των συστημάτων φωτισμού και εξαερισμού του κτιρίου.

Για να πάρει άδεια δόμησης μια νέα κατοικία, θα πρέπει υποχρεωτικά να ισχύουν:

 • Οι εξωτερικές επιφάνειες της (τοίχοι, οροφές, δάπεδα, πόρτες και παράθυρα) να έχουν μια ελάχιστη θερμομονωτική ικανότητα που ορίζεται από την σχετική νομοθεσία.
 • Να καλύπτεται με ηλιακό θερμοσίφωνα (ή από άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας) τουλάχιστον το 60 % των αναγκών των κατοίκων της σε ζεστό νερό. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα αρκεί για να ανέβει η κατοικία μια ή και περισότερες ενεργειακές κατηγορίες.
 • Να είναι ενεργειακής κατηγορίας A ή καλύτερη.
 • Αν κατά την ολοκλήρωση της ενεργειακής μελέτης, ο ιδιοκτήτης κρίνει πως το υπό ανέγερση κτίριο θα έχει πάρα πολλά λειτουργικά έξοδα, τότε η μελέτη μπορεί να τροποποιηθεί (άρα και το κτίριο) ώστε να καταταχθεί σε καλύτερη “ενεργειακή κατηγορία” ( κατά σειρά Β+, Α, Α+ ) και παράλληλα τα λειτουργικά έξοδα να μειωθούν στο επίπεδο που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης.

Τα σημεία που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου και μπορούν να σχεδιαστούν κατάλληλα, αλλά και να τροποποιηθούν κατα την διάρκεια σύνταξης της μελέτης είναι:

 • ο προσανατολισμός του κτιρίου,
 • οι σκιές από τέντες, πέργκολες, από τα μπαλκόνια του παραπάνω ορόφου αλλά και από μεγάλα δέντρα κοντά στο κτίριο, χειμώνα και καλοκαίρι.
 • η θερμομόνωση που έχουν οι εξωτερικοί τοίχοι, τα δάπεδα, οι ταράτσες/κεραμοσκεπές,
 • η Θερμομόνωση των εξωτερικών πορτών και παραθύρων,
 • Το μέγεθος και η θέση των εξωτερικών πορτών και παραθύρων,
 • Η κατανάλωση του συστήματος θέρμανσης,
 • Η κατανάλωση του συστήματος ζεστού νερού για χρήση από τους κατοίκους,
 • Η κατανάλωση των κλιματιστικών/συστήματος ψύξης,
 • Η επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού για χρήση από τους κατοίκους ή/και για υποβοήθηση της θέρμανσης,
 • Αν δεν πρόκειται για κτίριο κατοικίας, λαμβάνονται υπόψη και οι καταναλώσεις σε ρεύμα από τα φώτα και το σύστημα εξαερισμού.

Επομένως η μελέτη ενεργειακής απόδοσης (Μ.Ε.Α.) είναι η πρώτη μελέτη που θα πρέπει να γίνεται κατά τον σχεδιασμό ενός κτιρίου, και μάλιστα με την άμεση συνεργασία του ιδιοκτήτη, καθώς κατά την διεξαγωγή της διαμορφώνεται και το τελικό εξωτερικό σχήμα του κτιρίου.

Μπόνους δόμησης

1) Εάν το νέο κτίριο κατατάσσεται, σύμφωνα με τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), στην κατηγορία Α+, ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται κατά 5 %.

2) Σε κτίρια με χρήση κατοικίας, με κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μικρότερης του 16% του Κτιρίου Αναφοράς του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), σύμφωνα με την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται κατά 10%. Αντίστοιχα, σε κτίρια χρήσεων πλην της κατοικίας, με κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μικρότερη του 16% του Κτιρίου Αναφοράς, που παρουσιάζουν ταυτόχρονα εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση, ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται κατά 10%. Η περιβαλλοντική τους απόδοση τεκμηριώνεται με χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης, όπως LEED, BREAM και DGNB. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση θεωρείται αυτή που είναι ισοδύναμη ή καλύτερη από το LEED Gold, BREEAM Very Good ή DGNB Silver.

3) Για να δοθεί το παραπάνω μπόνους δόμησης  σε πολυκατοικία με καταστήματα στο ισόγειο, η αύξηση του συντελεστή δόμησης θα δοθεί μόνο στα διαμερίσματα, με την προϋπόθεση ότι τα καταστήματα θα περιορίζονται στο ισόγειο και τον ημιώροφο και η δόμηση τους είναι κατά μέγιστο το 50% της δόμησης των διαμερισμάτων.

4) Στην περίπτωση χρήσης του αυξημένου συντελεστή δόμησης σε κτίριο κατοικίας που στη συνέχεια αλλάζει χρήση, για τη διατήρηση της επιπλέον δόμησης προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό εξαιρετικής περιβαλλοντικής απόδοσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο