Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης

Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης

Πριν τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης σχεδιάζουμε μαζί τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, ρευματοδοτών και υπόλοιπων ηλεκτρικών συσκευών. Με βάση αυτές γίνεται η μελέτη της εγκατάστασης κατά την οποία διαστασιολογούνται τα καλώδια και οι ασφάλειες των πινάκων, ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί παρέχοντας ασφάλεια σε όλους όσους ζουν ή εργάζονται στο κτίριο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο